Контактирајте нас


 Назив:

 Седиште:

 Директор:

 Телефон:

 Факс:

 Email:

Дом ученика средњих школа Ниш

Ниш, Косовке Девојке 6

Михајло Марковић

018/ 4-212-051

018/ 4-575-833

info@domnis.edu.rs

 Назив:

 Седиште:

 Управник:

 Телефон:

 Факс:

 Email:

Дом ученика Стеван Синђелић Ниш

Ниш, Косовке Девојке 6

Управник Вељко Милошевић

018/ 4-576-920

018/ 4-575-833

s.sindjelic@domnis.edu.rs

 Назив:

 Седиште:

 Управник:

 Телефон:

 Факс:

 Email:

Дом ученика Димитрије Туцовић Ниш

Ниш, Бранка Радичевића 1

Марија Цветковић

018/ 290-776

018/ 4-575-833

d.tucovic@domnis.edu.rs

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.