Информације о потребној документацији за упис са условима конкурса


РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

- за прву расподелу: од 05. до 17. јула 2018. године.

- за преостала слободна места: од 20. до 24. августа 2018. године.

- За осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели: од 20. до 24. августа 2018. године

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.