Информације о потребној документацији за упис са условима конкурса


 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

- за прву расподелу: од 08. до 20. јула 2020. године.

- за преостала слободна места: од 24. до 27. августа 2020. године.

- За осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели: од 24. до 27. августа 2020. године

ПРИЈЕМ КОНКУРСНИХ ДОКУМЕНТА БИЋЕ ОД 8. ДО 20. ЈУЛА У ОБЈЕКТУ СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ У УЛИЦИ : КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ БР.6     ОД  08h ДО  14h  СВАКОГ  ДАНА .

Телефон 018 4576920

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.