КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ   УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022./2023. ГОДИНУ

13.06.2022


КОНКУРС

 

ЗА ПРИЈЕМ   УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА

 

ЗА ШКОЛСКУ 2022./2023. ГОДИНУ

 

Дом ученика седњих школа – Ниш ул. Косовке девојке бр.6. тел. 018/4576920 ,4212-051,290-776 и  e-mail: info@domnis.edu.rs и интернет адреса : www.domnis.edu.rs  има смештајни капацитет од 341 местo . Установа у оквиру својих смештајних капацитета-до 10% од расписаног броја, наменски опредељује за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:               

-   за прву расподеу: од 12. до 22. јула 2022. године.

сваког радног дана и суботом од 8 до 14 часова

-   за преостала слободна места:од 25. до 29. августа 2022. године.

-  за осетљиве друштвене групе,   за оне који нису добили смештај у првој расподели: од 25. до 29. августа 2022. Године

Напомена: Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцена, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученици који се не пријаве од 12. до 22. јула неће се накнадно примати пријаве.

Потребана документа:

КОНКУРС 2022- 2023

Пријава

УПЛАТНИЦА 2022

УВЕРЕЊЕ О ПРИХОДУ

ЗАХТЕВ ЗА ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ


<< Посета ученика и васпитача Дома ученика „Јелица Миловановић“ Нишу РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА СМЕШСТАЈА И ИСХРАНЕ У УСАТНОВАМА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ >>

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.