Енглески дом


Објекат Стеван  Синђелић, у граду познат као „Енглески дом“, налази се у улици Косовке девојке бр.6. Дом је основан 1926. као дом за сирочад из Балканских ратова и I светског рата. Двадесет година је овај објакат био под енглеском управом, након чега је предат на управљање Федеративној Народној Републици Југославији.

У даљем развоју Дом је реконструисан сходно времену у којем се живело и у њему су била смештена деца узраста од 6 до 20 година, која су се школовала у Нишу.

Овај вид функционисања дома трајао је неколико година, а затим је намена дома била преиначена у установу за смештај и васпитање ученика који похађају средње школе у Нишу, а долазе из места која не припадају општини Ниш.

Смештајни капацитет овог објекта јесу 96 места, којима располажу 20 соба. Собе су четворокреветне и шестокреветне, а посебна места припадају у двема двокреветним собама награђеним  ученицима. Ученици имају заједничку просорију са ТВ-ом и компјутерима, намењену за културно-забавни живот, затим просторију за учење у којој се налази библиотека опремљена школском лектиром и неопходном литературом. Такође, у дому се налази теретана опремљена потребним и адекватним справама.

У овом објекту постоје 4 васпитне групе са по 24 ученика, који су под сталним надзором 4 васпитача, који пружају помоћ при учењу, старају се о редовности похађања наставе, о безбедности и здрављу ученика. Већина ученика похађа Уметничку и Музичку школу, а затим Грађевинску, Економску, Угоститељско-туристичку, Гимназије, Школу моде и лепоте. Углавном су у дому смешени одлични ученици.

Постоји прописан Кућни ред дома, кога се ученици морају придржавати. Посебна пажња се поклања слободном времену ученика, тако да се успшно реализују наведене секције, као и у објекту Д.Туцовић.

 

Информације

Косовке Девојке бр. 6,

18000 Ниш
 

  • Отворен: 20.06. – 30. 08.
  • Радно време: 00:00 – 24:00

018/ 4576-920

sindjelicnis@gmail.com

  • Kaпацитет: 96 кревета у двокреветним, четворокреветним и вишекреветним собама.
  • Услуге: ресторан, библиотека са клавиром, TВ сала, сала за стони тенис и трим кабинет, интернет, спољни терени за кошарку, одбојку и мали фудбал.

 

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.