ОБАВЕШТЕЊЕ УЧЕНИЦИМА И ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА УЧЕНИКА

07.09.2020


У складу са Допуном Стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици Србији у школској 2020/2021.години, број: 611-00-1346/3/2020-05 од 03.09.2020.године, а на основу Препоруке Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19 да се обраничи број ученика који су истовремено смештени у домовима ученика средњих школа Ниш, одређено је предузимање следеће мере:

у Дому ученика средњих школа Ниш, дозвољено је да истовремено борави максимално 50% ученика у односу на капацитет  установе односно до 170 ученика за школску 2020/2021.годину.

У складу са препоруком Кризног штаба и налогом Министарства, и на основу интензивних договора директора школе које похађају ученици смештени у Дом, у недељи када ученик похађа ONLINE наставу дужан је да борави кући.


<< ВАСПИТНЕ ГРУПЕ УЧЕНИКА О Б А В Е Ш Т Е Њ Е >>

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.