КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ   УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2023./2024. ГОДИНУ

22.06.2023


Информације о потребној документацији за упис са условима конкурса - ЗА ШКОЛСКУ 2023./2024. ГОДИНУ

 

 

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ   УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА
СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА

ЗА ШКОЛСКУ 2023./2024. ГОДИНУ

 

Дом ученика седњих школа – Ниш ул. Косовке девојке бр.6. тел. 018/4576920 ,4212-051,290-776 и  e mail: info@domnis.edu.rs и интернет адреса : www.domnis.edu.rs  има смештајни капацитет од 341
местo . Установа у оквиру својих смештајних капацитета до 10% од расписаног броја, наменски опредељује за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.


РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:
-   за прву расподеу: од 03. до 14. јула 2023. године. сваког радног дана и суботом од 8 до 14 часова
-   за преостала слободна места:од 24. до 28. августа 2023. године.
-  за осетљиве друштвене групе,   за оне који нису добили смештај у првој расподели: од 24. до 28. августа 2023. Године

Напомена: Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцена, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученици који се не пријаве од 03. до 14. јула неће се накнадно примати пријаве.

Потребана документа:

КОНКУРС 2023- 2024

Пријава 23-24.

уверење о приходу 23-24.

ЗАХТЕВ ЗА ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ

уплатница 23-24


<< НАГРАДНА ЕКСКУРЗИЈА ЗРЕЊАНИН Посетили смо Урбан Фест >>

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.