Информације о потребној документацији за упис са условима конкурса


РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

- за прву расподелу: од 08. до 20. јула 2019. године.

- за преостала слободна места: од 26. до 29. августа 2019. године.

- За осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели: од 26. до 29. августа 2019. године.

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.