ШТЕТНОСТ ЕНЕРГЕТСКИХ НАПИТАКА

13.03.2022


Презентацијом о шетности енергетских напитака, радили смо на буђењу свести код наших ученика о опасности која вреба из лименки примамљивог изгледа.


<< ДАНИ ИТАЛИЈАНСКОГ ФИЛМА 25. Региноналнa Домијадa >>

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.