Јавне набавке


                                                 
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке : 1.1.3/2020

Предмет јавне набавке : НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПОДЕЉЕНА ПО ПАРТИЈАМА

Врста набавке : ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број набавке : 1.1.4/2020

Предмет јавне набавке : МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПОДЕЉЕНА ПО ПАРТИЈАМА

Врста набавке :

Редни број набавке : 1.1.6/2020

Предмет јавне набавке : ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Врста набавке : ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

Редни број набавке : ЈНД-М 1.1.5./2019

Предмет јавне набавке : Mатеријал за саобраћај и eнергетске услуге у поновљеном поступку за партију 2 – плин, ацетилен и кисеоник

Врста набавке :

Редни број набавке :

Предмет јавне набавке : PLAN 2020

Врста набавке :

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.