Јавне набавке


                                                 
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке : 1.3.1/2020

Предмет јавне набавке : НАБАВКА РАДОВА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ

Врста набавке : ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број набавке : 1.1.2/2020

Предмет јавне набавке : ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ

Врста набавке : ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


Редни број набавке : 1.3.2/2020

Предмет јавне набавке : ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ПОДЕЉЕНА ПО ПАРТИЈАМА

Врста набавке :


Редни број набавке : 1.1.1/2020

Предмет јавне набавке : НАБАВКА ДОБАРА – ПРЕХРАМБЕНИХ НАМИРНИЦА ПОДЕЉЕНА ПО ПАРТИЈАМА

Врста набавке : ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ


Редни број набавке : 1.1.1/2020

Предмет јавне набавке : Набавка прехрамбених намирница, подељена у 20 партијa

Врста набавке :

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.