Јавне набавке


                                                 
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке : 1.1.6/2019

Предмет јавне набавке : МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ подељена по партијама, која се спроводи само за две партије: Партију 5. Ламинат и Партију 6. Радијатори

Врста набавке :

Редни број набавке : 1.1.3/2019

Предмет јавне набавке : Набавка административног материјал подељена по партијама

Врста набавке :Редни број набавке :

Предмет јавне набавке : Јавна набавка намирница - ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Врста набавке :

Редни број набавке : 1.3.1/2019

Предмет јавне набавке : Набавка радова у објектима „Димитрије Туцовић“ и „Стеван Синђелић“, у поновљеном поступку који се спроводи само за две партије

Врста набавке :

Редни број набавке : 1.1.2/2019

Предмет јавне набавке : МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ подељено по партијама, која се у поновљеном поступку спроводи само за Партију 1.Средства за машинско прање суђа

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности


Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.