Јавне набавке


                                                 
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке : 1.1.5./2019

Предмет јавне набавке : Mатеријал за саобраћај и eнергетске услуге обликована по партијама – за потребе Дома ученика средњих школа Ниш

Врста набавке :

Редни број набавке : ЈНД-М 1.1.8/2019

Предмет јавне набавке : ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ

Врста набавке :

Редни број набавке : ЈНД-В1.1.1./2019

Предмет јавне набавке : НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ НАМИРНИЦА - Поновљени поступак за партију 16. – Остали прехрамбени производи

Врста набавке : ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА


Редни број набавке : ЈНД-М 1.1.7/2019

Предмет јавне набавке : НАМЕШТАЈ обликована по партијама

Врста набавке : ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


Редни број набавке : 1.1.1./ЈНД-В

Предмет јавне набавке : НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ НАМИРНИЦА - подељена по партијама - за потребе Дома ученика средњих школа у Нишу

Врста набавке : ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА


Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.