Јавне набавке


                                                 
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке : ЈНД-М 1.1.7./2018

Предмет јавне набавке : Набавка добара – ситан инвентар

Врста набавке :

Редни број набавке : ЈНД-М 1.1.4./2018

Предмет јавне набавке : Енергетске услуге и материјал за саобраћај обликована по партијама

Врста набавке :

Редни број набавке : ЈНР-В 1.3.4/2018

Предмет јавне набавке : РАДОВИ НА АДАПТИРАЊУ ТАВАНСКИХ ПРОСТОРИЈА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ

Врста набавке :


Редни број набавке : ЈНР-В 1.3.3/2018

Предмет јавне набавке : ИСПОРУКА, МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТУ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ

Врста набавке :


Редни број набавке : 1.1.6./2018

Предмет јавне набавке : Набавка добара - материјал за текуће одржавање, подељена у 4 (четири) партије

Врста набавке :


Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.