Јавне набавке


                                                 
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке : 1.1.6./2018

Предмет јавне набавке : Набавка добара - материјал за текуће одржавање, подељена у 4 (четири) партије

Врста набавке :


Редни број набавке : ЈНР-В 1.3.1/2018

Предмет јавне набавке : Набавка радова – грађевински радови на објекту „Димитрије Туцовић“, за партију 1 – адаптација, санација и унапређивање енергетске ефикасности објекта Д . Т.

Врста набавке :

Редни број набавке : ЈНР-В 1.3.1/2018

Предмет јавне набавке : Набавка радова – грађевински радови на објекту „Димитрије Туцовић“, подељено по партијама

Врста набавке : Јавна набавка велике вредности

Редни број набавке : ЈНД-М 1.1.10/2018

Предмет јавне набавке : Душеци и јастуци подељена по партијама која се спроводи у поновљеном поступку само за партију 2 - јастуци

Врста набавке : ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број набавке : ЈНР- В 1.3.4/2018

Предмет јавне набавке : РАДОВИ НА АДАПТИРАЊУ ТАВАНКСИХ ПРОСТОРИЈА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ

Врста набавке :

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.