Јавне набавке


                                                 
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке : 1.1.4./17

Предмет јавне набавке : Енергетске услуге и материјал за саобраћај обликована по партијама

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке : 1.2.2/17

Предмет јавне набавке : ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, САНАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКТА „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“

Врста набавке : ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број набавке : 1.1.7/17

Предмет јавне набавке : Материјал за посебне намене, Партија 1.Електро материјал која се спроводи у поновљеном поступку

Врста набавке :

Редни број набавке : 1.1.12/2017

Предмет јавне набавке : СЛУЖБЕНО МОТОРНО ВОЗИЛО

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке : 1.1.4./17

Предмет јавне набавке : Енергетске услуге и материјал за саобраћа

Врста набавке :

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.